Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Waterboys - Red Army Blues

 Το Red Army blues είναι ένα τραγούδι που, εμπνευσμένο από την ιστορία του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, έγραψε τη δική του ιστορία πίσω στα 1984. διαβάστε περισσότερα

lyrics:
When I left my home and my family
my mother said to me
"Son, it's how many Germans you kill that counts
Go set your country free"
So I packed my bags and I brushed my cap
and I walked out into the world
Seventeen years old,
never kissed a girl

I took the train to Voronezh
- that was as far as it would go
Exchanged my sacks for a uniform,
bit my lip against the snow
I prayed for Mother Russia
in the summer of '43
and as we drove the Germans back
I really believed God was listening to me

Then we howled into Berlin,
tore the smoking buildings down,
raised the Red Flag high,
burnt the Reichstag brown
I saw my first American
- he looked a lot like me
He had the same kind of farmer's face,
said he came from some place called Hazard, Tennessee

When the war was over
my discharge papers came
Me and twenty hundred others
went to Stettiner for the train
"Kiev!" said the Commissar
"from there your own way home"
But I never got to Kiev
We never came back home
The train went north to the taiga
We were stripped and marched in file
up the Great Siberian road
for miles and miles and miles and miles
Dressed in stripes and tatters
in a Gulag left to die
all because Comrade Stalin feared
that we'd become too westernized !


I used to love my country
I used to feel so young
I used to believe that life
was the best song ever sung
I would have died for my country
back in 1945
but now only one things remains
- the brute will to survive

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου