Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Monophonics - Bang Bang

Nikos Aliagas & Georgia (Μη μου μιλάς) - Rendez Vous


J'avais dormi quelque part
Une nuit ou tu n'etait pas la
J'avais bien bu je crois
Et j'avais le ciel en moi
Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin
Ne me dis rien, ne me dis rien

Έμαθα να ς 'αγαπώ
Άρχισα να ακροβατώ
Μες στην τρέλα σαν παιδί
Μεθυσες για μια ζωή
Στις αγάπης το ρυθμό
Στου μυαλού μου το κρυφτό
Μη μου μιλάς , μη μου μιλάς

Et comme je pense encore a toi
Et pas d'espoir de vent meilleur
Pourquoi m'as tu laisser partir
Pourquoi m'as tu laisser la
Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin
Ne me dis rien, ne me dis rien

Ψάξε με μέσα στο φως
Είναι ο έρωτας θεός
Είναι ο έρωτας τρελός
Στο κορμi μου ναυαγός
Αν πονέσω δος μου φως
Αν πονέσω δος μου φως
Μη μου μιλάς , μη μου μιλάς

Est ce que je t'ai sauve
Est ce que je t'ai pardonne
Je t'ai aime je t'ai aime
Bien plus qu'un seul homme
Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin
Ne me dis rien, ne me dit rien

Ψάξε με μέσα στο φως
Είναι ο έρωτας θεός
Είναι o έρωτας τρελός
Στο κορμί μου ναυαγός
Αν πονέσω δος μου φως
Αν πονέσω δος μου φως
Μη μου μιλάς , μη μου μιλάς

C'est la fete nationnale
Άρχισα να ακροβατώ
J'entend battre ton coeur
Μεθυσες για μια ζωή
Et tous ces dingues qui tire en l'air
Στις αγάπης το ρυθμό
Depuis toutes ces heures !
Depuis toutes ces heures !
Μη μου μιλάς! Μη μου μιλάς!

Ne me dis rien, ne me dit rien
Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin
ne me dis rien, ne me dit rien
Μη μου μιλάς...

////////
I had slept somewhere
A night where you weren't there
I was very drunk I think
And I was in my heaven
And the wind on the way, and the wind on the way
Tell me nothing, say nothing

I learned to love you
I begun to go on the edge
In the madness like a child
You drunk for a life
In the rhythm of love
I think it’s for hiding
Tell me nothing, say nothing

And as i still think of you
And there is no hope for better wind
Why did you let me go
Why did you leave me here
And the wind on the way, and the wind on the way
Tell me nothing, say nothing

Search on me into the light
Love is a God
It's crazy love
There is castaway in my body
If you hurt give me light
If you hurt give me light
Tell me nothing, say nothing

Did I save you
Did I forgive you
I loved you, I loved you
Much more than anybody
And the wind on the way, and the wind on the way
Tell me nothing, say nothing

Search on me into the light
Love is a God
It's crazy love
There is castaway in my body
If you hurt give me light
If you hurt give me light
Tell me nothing, say nothing

This is the feast national
I begun to go on the edge
I hear your heart beat
You drunk for a life
And all these crazy who draw in the air
In the rhythm of love
Since all these hours!
Since all these hours!
Tell me nothing! Say nothing!

Tell me nothing, it means nothing to me
And the wind on the way, and the wind on the way
Tell me nothing, say nothing
Tell me nothing...

Nikos Aliagas & Friends - Χαρά μου