Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Cayetano - Oye muchacho


Antonio Molina - Adios mi España querida


A des Potes - Δεν πας για κανα ψάρεμα


Dooley Wilson - As Time Goes By - Casablanca

lyrics:

You must remember this
A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
The fundamental things apply
As time goes by.
And when two lovers woo
They still say, "I love you."
On that you can rely
No matter what the future brings
As time goes by.
Moonlight and love songs
Never out of date.
Hearts full of passion
Jealousy and hate.
Woman needs man
And man must have his mate
That no one can deny.
It's still the same old story
A fight for love and glory
A case of do or die.
The world will always welcome lovers
As time goes by.
Oh yes, the world will always welcome lovers
As time goes by.