Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Les Orientales - الـــشـــرقــيـــات - Bésame Mucho


The Bas Lexter Ensample - It's Spring Again


Τρίφωνο - Η αγάπη ζει


Cesaria Evora - Jardim PrometidoLimnea's soundtrack

Lyrics
Ess verde di bô nome ja nos espera'l tcheu
Num jardim florido, rebera ta corré
Vale de Paúl é prova de fertilidade
Quande nuvem fecunda ta derrá-me sê amor
Agua ta caí esperança ta brotá
Naquês tempo d'otrora quande mundo era mundo
Maça di ouro bô tchom tava dá
Tchuva zanga e quel era de bonança
Hoje transformá num historia sabe d'uvi
Ma nôs vontade e esperança é maior
Quel jardim na nôs sonho ca morrê
Força de perseverança ainda ta cultiva'l
Cabo Verde é verde na nôs coraçon
Nôs terra ta vertejá d´nôs mon cheio d'amor
Sempre nô espera pèss dia grande
Onde cada fidjo ta tem sê parte d'virdim
Nô crê vivê num terra d'amizade
Ta desenvolvê na meio d'felicidade
Num jardim prometido ta flori cheio di paz